SK EN CZ DE

Referencie

Celý systém NoPainOffice bol vyvinutý v spolupráci s lekármi, fyzioterapeutmi
a odborníkmi na pohybový aparát ľudského tela. Dôraz bol kladený nie len na efektivitu
cvikov, ale aj na bezpečnosť pri cvičení.

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA

Trenčín, Vysokoškolský pedagóg so zameraním na športovú fyzioterapiu a zdravý životný štýl

Výskumníci z Univerzity v Cambridge v štúdii publikovanej v časopise American Journal of Clinical Nutrition zistili, že viac ľudí zomiera na problémy spôsobené nedostatkom fyzickej aktivity, ako na následky obezity. A úplne stačí v rámci prevencie zahrnúť do každodenných aktivít primeranú pohybovú činnosť ako napríklad NoPainOffice. Vychádzajú pritom z výskumu, v ktorom počas dvanástich rokov sledovali hmotnosť a mieru fyzickej aktivity 334 161 Európanov a zaznamenávali všetky úmrtia. Je už dlhé storočia jasné, že pohyb je základná biologická potreba všetkého živého.

Súčasný životný štýl väčšiny Slovákov je charakterizovaný neustále sa znižujúcim množstvom vykonávaných pohybových činností, pričom nedostatok pohybu je v porovnaní s nesprávnym stravovaním nebezpečnejší v tom, že aktívny organizmus sa snaží efektívne zužitkovať akúkoľvek potravu, ale pasívny organizmus nemá ako nahradiť fyziologické účinky fyzickej aktivity, nech by strava bola akokoľvek dokonalá. Žiaľ nedostatok pohybu – nebolí. Evolúcia sa za posledné storočie ako keby pozmenila a človeka môžeme definovať ako HOMO SEDENS, ktorého charakteristika je spájaná hlavne s výrazom ako hypokinéza.

Je preto na mieste sa už nad daným faktom nezamýšľať ale zaradiť pravidelný pohyb do denného života. Vždy učím svojich študentov zásadu, že tak ako si nelíhajú večer do postele bez umytia zubov, nemali by si líhať ani bez pohybovej aktivity aj keď len miernej intenzity. Aj dnes platí, že v “Zdravom tele zdravý duch“, čo práve v dnešnom pandemickom období platí 2x. Verím že možnosť zacvičiť si napríklad NoPainOffice bude Váš prvý krok na ceste zdravia a šťastnej budúcnosti.

MUDr. Martina Jónás, MPH

Anestéziológia a intenzívna medicína, Bratislava

Sedavý štýl života sa v posledných rokoch stal bežnou súčasťou nášho fungovania. Sedíme v práci, doma, pri televízii, počas relaxu. To prináša daň v podobe rôznych zdravotných problémov a to nielen s chrbticou. Sme podráždení, unavení, bolí nás hlava, krk, kríže... Tento životný štýl okrem toho úzko súvisí aj s nedostatkom pohybu, čo samozrejme vedie k ďalším problémom – obezite, cukrovke, osteoporóze, niektorým typom rakoviny, kardiovaskulárnym ochoreniam a v neposlednom rade aj zvýšenému riziku predčasného úmrtia.

Vo všeobecnosti na predchádzanie vzniku kardiovaskulárnych ochorení sa doporučuje spraviť aspoň 10.000 krokov denne a zacvičiť si 150 minút za týždeň. Bohužiaľ, nie každý má možnosť alebo chuť dosiahnuť túto métu. Preto aj to najjednoduchšie cvičenie či pohyb je prínosom, ktorý dokáže zmierniť dopad sedavého štýlu na organizmus a už pár minút cvičenia denne znižuje mieru stresu, svalového napätia, uľavuje od stuhnutosti a bolesti krku, krížov a končatín. Pri cvičení dochádza k vyplaveniu endorfínov, čo má pozitívny vplyv na našu náladu.

Ak má človek sedavé zamestnanie, a nemá možnosť pravidelného tréningu, je dobré aspoň meniť stereotypy, ktoré má zaužívané. Striedať pravidelne polohu na stoličke, častejšie sa postaviť a trošku poprechádzať, dodržiavať pitný režim, neprejedať sa vysoko kalorickými jedlami, ak je možné, pri telefonovaní kráčať, nepoužívať výťah. Novinkou je aj takzvané cvičenie na kancelárskej stoličke – jedná sa o súbor jednoduchých pohybov a cvikov, ktoré nezaberú veľa času, ale dokážu napomôcť v regenerácii a v úľave od bolesti či únavy.

MUDr. Miroslav Kotula

Ortopédia, Piešťany

Pacienti s bolesťami chrbtice začínajú v poslednom období zapĺňať čakárne ambulantných lekárov čoraz častejšie a vo väčších počtoch. Závažnejšie , resp. lepšie povedané alarmujúce je, že tieto problémy postihujú čím ďalej tým mladšie vekové skupiny obyvateľstva. V súčasnosti medzi hlavné príčiny vzniku týchto obtiaží patrí nižšia fyzická aktivita spojená najmä so sedavým spôsobom zamestnania, pracovnou vyťaženosťou a stresom, zle naučené pohybové stereotypy pri manipulácii s bremenami a v neposlednom rade jednostranne zameraná záťaž.

Tieto príčiny môžu byť veľmi úzko späté a často nasadajú na vrodené poruchy chrbtice a pohybového aparátu alebo úrazy. Každý jeden pacient s bolesťou krčnej , hrudnej alebo driekovej chrbtice vyžaduje individuálny prístup. Bolesti chrbtice nemôžeme paušalizovať a preto je základným kameňom úspešnej liečby bolestí chrbtice správna a presná diagnostika problému, na ktorú nadväzuje vhodne zvolená komplexná liečba, či už konzervatívna alebo chirurgická, založená na medziodborovej spolupráci lekárov viacerých špecializácii a fyzioterapeutov, ktorí majú hlavne čo sa týka konzervatívnej alebo včasnej pooperačnej liečby kľúčovú úlohu.

Záverom by som chcel dodať, aby ste nezabúdali na prevenciu a ak by sa aj u Vás bolesti chrbtice objavili netreba ich nebagatelizovať , pretože ako som už spomínal vyššie včasná a správna diagnostika a liečba vedia výrazne ovplyvniť spôsob a dĺžku liečby a tým aj kvalitu života.

MUDr. Miroslav Vytiska PhD.

Kardiológ, Kardiocentrum Nitra

Ochorenia chrbtice a kardiovaskulárny systém

Existuje skupina pacientov, ktorí sú odoslaní na kardiologické vyšetrenie pre hypertenziu, bolesti hlavy , pocit nevoľnosti a závrate. U časti z týchto pacientov nedochádza k očakávanému zlepšenie stavu ani po nasadení AH liečby a naďalej u nich pretrvávajú závrate, bolesti hlavy , pocity slabosti a niekedy aj arytmie aj napriek normálnym hodnotám krvného tlaku. Primárnou príčinou ťažkostí u tejto skupiny pacientov je často ochorenie krčnej chrbtice.

V hornej časti krčnej chrbtice prechádzajú senzorické nervy ( vagus, glossopharyngeus), ktorými sa zo srdca do mozgu dostavajú informácie o krvnom tlaku a srdcovej frekvencii.

Nestabilné postavenie krčnej chrbtice či už funkčné alebo morfologicky podmienené má za následok útlak týchto nervov s ich následným natiahnutím pri pohybe hlavou, čo má za následok ich podráždenie a odoslanie nesprávnej informácie ohladne tlaku a frekvencie do mozgu s následnou neadekvátnou reakciou mozgového centra pre tlak a frekvenciu v dôsledku čoho potom vznikajú arytmie a hypertenzia.

V tesnej blízkosti prvého a druhého krčného stavca prebiehajú hlavné tepny, ktoré zásobujú mozog ( arteria carotis interna, arteria verteralis). Ich útlakom vzniká pokles tlaku v oblasti mozgu s následnou kompenzačnou hyperternznou reakciou, tzv. syndróm vertebrobasilárnej insuficiencie.

Jednou z najčastejších príčin bolestí na hrudi sú prave muskuloskeletárne bolesti, spôsobené funkčnými alebo organickými ochoreniami hrudnej chrbtice. Ťažkosti môžu byť podobné ako pri srdcovom infarkte v dôsledku čoho pacienti, ktorí nemajú infarkt sú vyšetrovaní na pohotovosti, alebo v horšom prípade pacienti, ktorí infarkt majú si myslia že ich boli chrbát, ostávajú doma a čakajú kým to samo prejde...

Take home message:

Zdravá chrbtica a kardiovaskulárny systém spolu súvisia oveľa viac ako by sa zdalo a správnou pohybovou aktivitou zameranou na zdravie Vašej chrbtice a kradiovaskulárneho systému ušetríte veľa starosti Vám , vašim kardiológom a o neurológoch, ortopédoch a iných ...logoch už ani nehovoriac.

Michal Tomulec

Fyzioterapeut, autor programu NoPainOffice

Za vznikom tréningového plánu NoPainOffice stojí Michal Tomulec. Fyzioterapeut a kondičný tréner s takmer 15 ročnými skúsenosťami v obore.

„Počas mojej doterajšej trénerskej a masérskej praxe sa mi pod rukami ocitli stovky stuhnutých krkov a boľavých krížov.“

“Netrvalo to dlhý čas a začal som si všímať spoločného menovateľa, ktorý za týmito ťažkosťami s pohybovým aparátom stál – sedavé zamestnanie. Každému klientovi som opakoval, že najdôležitejšia je prevencia a čomu všetkému sa mohol vyhnúť – od migrén cez seknutia – ak by sa sem-tam rozhýbal a dal si pozor na správne držanie tela. A často s úsmevom dodávam, že je to aj najlacnejšia cesta.

Premýšľal som, ako svoje tipy dostať k čo najviac ľuďom a tak sa postupne začal črtať tréningový plán NoPainOffice. Oslovil som lekárov a odborníkov, ktorým stopercentne dôverujem, a spoločne s nimi som vyvinul preventívno-kompenzačný cvičebný program zameraný na predchádzanie problémov, za ktorými môže stáť sedavé zamestnanie.

Investujte tých 15 minút denne do cvičenia, pri ktorom sa ani len nemusíte vzdialiť od počítača. Bez prezliekania, naháňania sa do posilňovní a platenia drahých trénerov. Výsledky vám vyrazia dych.

Neponúkam zázračné tabletky na chudnutie či zaručený návod, ako si do mesiaca vymakáte tehličky na bruchu. Ponúkam niečo, čo vám môže zmeniť kvalitu bežných dní. Veď sa presvedčte sami.

A vystrite sa! :)”

Michal